Tirana

Performace urbane nella capitale di AlbaniaDal 26 Maggio al 3 Giugno la capitale dell’Albania ospiterà un numeroso gruppo di artisti urbani di fama internazionale provenienti dall’Italia, Albania, Serbia, Francia e Uruguay per dare un nuovo volto agli spazi urbani della città.
La comunità locale di Tirana assisterà ad un vero e proprio attacco di colore e stili diversi.
L’idea nasce dalla collaborazione tra il Comune di Tirana e il laboratorio italiano 167/B Street di Lecce. Un gemellaggio artistico senza precedenti.
Il progetto è supportato dall’Istituto Italiano di Cultura a Tirana el’Ambasciata Francese a Tirana che ringraziamo per il suo contributo.
I nomi degli artisti vi sveleremo al più presto!
ENGLISH
From 26-th of May till June 3-d the Albanian capital will host a group of urban artists of international fame. The main part of them are from Italy, as well as the others come from Albania, Serbia, France and Uruguay to give a new face to the urban spaces of the city.
The community of Tirana will assist in a real blast of different colors and styles.
The project has risen from the collaboration between Tirana Municipality and Italian laboratory 167/B Street from Lecce. This is an exceptional artistic project that takes place for the first time in Tirana, Albania.
The project is supported by the Italian Institute of Culture and French Embassy in Tirana. Thanks to them this project is now on the verge of its realization!
The names of artists will be soon published!
Albanian
Nga data 26 maj deri në 3 qershor kryeqyteti shqiptar do të presë një grup artistësh urbanë me famë ndërkombëtare, pjesa më e madhe e të cilëve vjen nga Italia. Të tjerë artistë vijnë nga Shqipëria, Serbia, Franca dhe Uruguai për t’i dhënë një fytyrë të re hapësirave urbane të qytetit.
Komuniteti i Tiranës do të asistojë në një shpërthim të vërtetë ngjyrash dhe stilesh të ndryshme.
Ky projekt lindi si fryt i bashkëpunimit mes Bashkisë së Tiranës dhe laboratorit italian 167/B Street nga Lecce. Një binjakëzim artistik i paparë ndonjëherë më parë në Tiranë.
Projekti mbështetet nga Insituti Italian i Kulturës dhe Ambasada Franceze në Tiranë të cilët i falenderojmë përzemërsisht për ndihmën!
Emrat e artistëve do të publikohen së shpejti!
From 26-th of May till June 3-d the Albanian capital will host a group of urban artists of international fame. The main part of them are from Italy, as well as the others come from Albania, Serbia, France and Uruguay to give a new face to the urban spaces of the city.
The community of Tirana will assist in a real blast of different colors and styles.
The project has risen from the collaboration between Tirana Municipality and Italian laboratory 167/B Street from Lecce. This is an exceptional artistic project that takes place for the first time in Tirana, Albania.
The project is supported by the Italian Institute of Culture and French Embassy in Tirana. Thanks to them this project is now on the verge of its realization!
The names of artists will be soon published!

Commenti